Ο Στέλιος Θωμαδάκης, κάτοχος άδειας εργοδηγού υδραυλικού, δραστηριοποιείται και στον χώρο του φυσικού αερίου κατέχοντας την άδεια 3ης ειδικότητας (Εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων). Έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες, ολοκληρωμένες αλλά και οικονομικές λύσεις σε θέματα ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου, ψύξης, και πυρόσβεσης.