1. Με παραγγελία μέσω Fax στο 210 2813291 όλο το 24ωρο.
  2. Με παραγγελία μέσω e-mail στο stho7075@gmail.com όλο το 24ωρο .
  3. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 2813291 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 13:00

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος υπάρχει περίπτωση να μην είναι οριστική λόγο πιθανής λανθασμένης πληροφορίας από τους προμηθευτές μας ή λάθος καταμέτρησης του συγκεκριμένου προϊόντος στην αποθήκη μας. Σε κάθε περίπτωση θα επικοινωνεί μαζί σας το τμήμα αποστολών για την ενημέρωση σας.